Ce este Scoala Prometeu?

Scoala Prometeu a fost infiintata in anul 2010 de catre SIGURA Prometeu & Consult si ASI Romania – Asociatia pentru Securitate la Incendiu.

Scoala PROMETEU este un forum de discutii deschise, un mediu in care sa se poata discuta liber si deschis problemele tuturor celor implicati in domeniul securitatii la incendiu din Romania, un mediu de prezentare a noutatilor in domeniu si de convergenta al ideilor – la care sunt invitati sa participe liber toti cei care doresc si pot sa ajute la modernizarea acestui domeniu in Romania (vazuta ca o tara europeana si care trebuie sa recupereze cat mai rapid intarzierile din acest domeniu).

 

Cine este ASI Romania?

In 2009 SIGURA TFBE si SPC au initiat, impreuna cu alti 10 membri fondatori, organizarea ASI – Asociatia Romana pentru Securitate la Incendiu

Asociatia pentru Securitate la Incendiu – ASI – este o organizatie apolitica, neguvernamentala, non-profit, constituita în vederea îndeplinirii scopurilor sale de natura sociala. Asociatia este profesionala si este deschisa tuturor celor care activeaza in domeniul securitatii la incendiu.

Scopurile Asociatiei sunt urmatoarele:

 • Fundamentarea tehnica-ştiinţifică a metodelor şi activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de reducere a riscului de incendiu;
 • Armonizarea reglementărilor naţionale cu legislatia europeana in domeniu, prin susţinerea promovării noilor soluţii şi sisteme de protective la foc care au aparut pe piata europeană şi romaneasca specifică;
 • Asigurarea unui parteneriat social viabil, competent şi reprezentativ pentru a furniza autorităţilor competenta (expertiza) tehnică necesară în elaborarea actelor normative specifice domeniului;
 • Colaborarea cu societăţile de asigurări în vederea creşterii nivelului de securitate la incendiu al cetăţenilor din Romania.
 • Formarea profesionala, coerenta si moderna a persoanelor implicate în activitatea de securitate la incendiu;
 • Realizarea si reactualizarea permanenta a unui cadru legal organizat de exprimare, care sa permita persoanelor care activeaza in acest domeniu schimbul liber de opinii, precum si elaborarea de initiative legislative;
 • Organizarea, sprijinirea şi desfăşurarea de activităţi tematice privind activitatea de management al securităţii la incendiu;
 • Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii, mese rotunde, expoziţii, întâlniri, dezbateri – fie singură, fie alături de alte organizaţii, asociaţii, fundaţii – precum şi orice alte manifestări pentru realizarea scopului, inclusiv prin intermediul unor programe de sine stătătoare;
 • Colaborarea cu universităţi şi instituţii privind organizarea de cursuri, inclusiv cursuri postuniversitare, cu participarea unor specialişti români şi străini, în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei;
 • Publicarea de tratate, manuale, ghiduri, cursuri de specialitate;
 • Promovarea de metode şi modele noi de identificare, evaluare şi management a riscurilor de incendiu;
 • Integrarea Asociaţiei în reţeaua internaţională a asociaţiilor de profil similar
 • Îndeplinirea de servicii de management al resurselor şi consultanţă la cerere.

Vizitati site-ul asociatiei ASI Romania